Od ziarenka do kufla – tak warzymy Majera!

Śrutowanie – Celem śrutowania jest ułatwienie rozpuszczenia składników ekstraktywnych słodu w wodzie, pobudzenie działania enzymów oraz stworzenie „materiału” do budowy warstwy filtracyjnej brzeczki w kadzi.

Zacieranie – Pierwszą fazą produkcji piwa, trwającą około półtorej godziny jest zacieranie, które odbywa się w kadzi warzelnej. W skład zacieru wchodzą podstawowe składniki takie jak woda i słód (jęczmienny lub pszeniczny). Zacier jest podgrzewany, tak aby znajdująca się w ziarnach skrobia mogła przekształcić się w gotowe do fermentacji cukry.

Filtracja – W wyniku filtracji przygotowanego wcześniej zacieru powstaje ciecz zwana brzeczką. Stałe pozostałości składające się z łusek nasion oraz nierozpuszczalnych resztek tworzą zaś tak zwane młóto.

Gotowanie i klarowanie – Klarowna brzeczka wpuszczana jest do kotła warzelnego, gdzie w fazie gotowania dodawany jest chmiel. Ilość tego składnika tak jak i moment jego dodania wpływają na aromat i goryczkę końcowego produktu. Z reguły część chmielu dodawana jest w początkowej fazie gotowania, reszta w końcowych minutach procesu. Klarowanie gorącej brzeczki odbywa się w tzw. whirpoolu (kadzi wirowej), a następnie klarowna brzeczka schładzana jest z temperatury wrzenia do około 10°C lub 20°C – w zależności od gatunku piwa.

Fermentacja – Kolejna faza przebiega w kadziach fermentacyjnych i trwa, zależnie od gatunku piwa, od 3 do 8 dni. Proces fermentacji inicjowany jest przez drożdże piwne, które przekształcają cukry w alkohol i dwutlenek węgla. Rozróżniamy dwa typy fermentacji (uzależnione od temperatury, w której pracują drożdże): górną i dolną.

Leżakowanie – Celem leżakowania jest przede wszystkim uzyskanie stabilności fizykochemicznej piwa, nasycenie piwa dwutlenkiem węgla, sklarowanie płynu oraz wytworzenie właściwego bukietu smakowo-zapachowego. W zbiornikach leżakowych piwo dojrzewa przez okres mniej więcej od 2 do 6 tygodni.

Wyszynk – Dojrzałe piwo przekazywane jest do zbiorników pośredniczących, z których to już bezpośrednio trafia do nalewaków na barach ku uciesze gości i naszej!